Wat is duurzame handel ?

Duurzame handel is een verzamelterm voor verschillende handelstypes, waaronder fair trade en bio.