Zuid-Zuid eerlijke handel

Eerlijke handel kennen wij als een Noord-Zuidverhaal: producenten uit het Zuiden verkopen hun producten op de markt in het Noorden en krijgen hiervoor een eerlijke prijs.

Naast deze “klassieke” vorm van eerlijke handel ontstond de laatste jaren ook Zuid-Zuid eerlijke handel: producenten uit het Zuiden verhandelen hun producten op lokale markten of op markten in andere Zuiderse landen. Steeds vaker werken ze hiervoor ook een eigen garantie- of certificatiesysteem uit op maat.