Biologische landbouw in de landen van het Zuiden.

Vormen de productie en commercialisering van bioproducten een opportuniteit voor de boeren in het Zuiden?

Het ontbreekt niet aan argumenten voor deze productiewijze: een beter inkomen, meer arbeidskrachten, grotere economische onafhankelijkheid, behoud van de biodiversiteit, gezondheidsgaranties,  ...