Labels en garantiesystemen

Eerlijke en duurzame handel: zoveel labels en garantiesystemen – Wegwijzer voor de consument

Eerlijk, duurzaam, rechtvaardig, biologisch… Al die adjectieven worden tegenwoordig geassocieerd met verschillende handelspraktijken. Maar waar verwijzen ze precies naar ?