Garantiesystemen voor katoen

Katoen is een kostbare grondstof voor kwekers. De katoenteelt brengt echter ook ernstige sociale en ecologische problemen met zich mee waarop biologische landbouw en eerlijke handel een antwoord proberen te zoeken.

Verschillende biologische en eerlijke garanteisystemen voor katoen werden hiervoor ontwikkeld. Hieronder vindt u een overzicht van de werking en de voorziene garanties van enkele van deze systemen.