De overheid kiest eerlijk!

Deze publicatie van het Trade for Development Centre is bedoeld als een praktische gids voor overheden die beslissen fairtradeproducten te consumeren.
U vindt erin uitgelegd hoe u aan dit type producten voorrang kunt geven bij het lanceren van overheidsopdrachten.