Eerlijke en duurzame handel en biologische landbouw in Bolivia

Bolivia is het meest geïsoleerde en hoogste land van Latijns-Amerika. Ondanks de grote omvang van zijn mineraal- en energievoorraden is het een van de minst ontwikkelde staten in dit deel van de wereld. Het land kent heel wat plagen die
moeilijk uit te roeien zijn zoals kindersterfte, analfabetisme, geweld tegen vrouwen... Toch is er sinds een aantal jaar een duidelijke vooruitgang te merken, vooral binnen de gezondheidszorg en het onderwijs.

Bolivia onderscheidt zich door een sterke sociale en ecologische stellingname die voortkomt uit de tradities van de oorspronkelijke indiaanse bewoners. Na eeuwen van pesterijen en onderdrukking kunnen zij eindelijk hun stem laten horen. Vandaag maken de Bolivianen zich alternatieve economische modellen eigen als eerlijke handel, duurzame handel en biologische landbouw. Dit doen ze met een grote slagvaardigheid, want deze modellen liggen van nature in de lijn van hun voorouderlijke cultuur. Het maakt met andere woorden deel uit van het Boliviaanse erfgoed.

Deze brochure presenteert Boliviaanse initiatieven op vlak van fair trade, duurzame handel en biologische landbouw. Initiatieven die mogen gezien worden.