Marketing in de Marokkaanse dadel- en saffraanketen
In Zuid-Marokko loopt een BTC-programma (2013-2019) rond de saffraan- en de dadelketen. Het is het eerste waarbij het Trade for Development Centre (TDC) al betrokken was van bij de formulering omwille van zijn marketingexpertise bij producentengroepen in het Zuiden. 
 
Ondanks de grote verschillen tussen beide ketens is er ook een grote gelijkenis, namelijk het gebrek aan formele afzetkanalen die een goede prijs opleveren voor hun saffraan of dadels. En dat beseffen de boeren nu ook. De voorbije drie jaren heeft een marketingteam hierop gewerkt, stap voor stap. Vandaag weten de boeren wie hun potentiële klanten zijn, hoe ze hun product moeten positioneren en liggen er concrete plannen op tafel om de beoogde markten aan te boren. Maar er ligt nog veel werk op de plank, bijvoorbeeld op vlak van de professionalisering van de coöperaties.
 
"Marketing is geen toverformule, maar een lange weg die stap voor stap moet worden bewandeld. Net daarom is het belangrijk om de marketingvragen van bij de aanvang van een programma mee te nemen" besluit Josiane Droeghag, Marketing and business management officer bij TDC.