Jaarverslag TDC 2016

Het Trade for Development Centre werkt rond drie grote pijlers: de markttoegang verbeteren van producentengroepen in het Zuiden actief in eerlijke en duurzame handel, informatie delen over de evoluties in deze sectoren en Belgen bewustmaken rond fair trade en duurzame handel. Op welke manier hebben we dit gedaan in 2016? Lees het activiteitenverslag hieronder en ontdek de acties die TDC in 2016 ondernam en hun link met de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN.