Naar een wettelijke erkenning van eerlijke handel?

 

Wettelijk kader?

Eerlijke handel kent een toenemend succes bij het publiek, het resultaat van 30 jaar sensibilisering. Eerlijk kopen, was aanvankelijk een "militante" daad, maar is sinds de lancering van fairtradeproducten in de grootdistributie ingeburgerd bij het grote publiek. Sinds de lancering van nieuwe producten en de stijging van de verkoopvolumes is de consument echter veeleisender en kritischer geworden.

Bovendien bestaat het risico dat heel wat marktspelers de term "eerlijke handel" alleen gebruiken om meer winst te maken en zonder de minimumvoorwaarden te respecteren en de basiscriteria na te leven. Dit kan omdat er geen juridische definitie bestaat van eerlijke handel en dus ook geen wettelijke erkenning. Iedereen kan beweren eerlijke handel te bedrijven, zonder zich echter aan de regels te houden en zonder daarvoor vervolgd te kunnen worden. Het enige risico dat hij of zij loopt, is een openlijke berisping door de organisaties binnen de sector.

Het fairtrademodel moet dus leren omgaan met zijn uitstekende reputatie enerzijds en met de mogelijke misbruiken die daaraan verbonden zijn anderzijds. Er is hoe dan ook een geleidelijke verschuiving merkbaar van een vertrouwenssfeer naar een markt- en concurrentiesfeer. "Blijkbaar is de situatie van eerlijke handel vergelijkbaar met die van bio in de jaren 80, toen er steeds meer labels kwamen zonder overheidswaarborg. Zonder overheidsinterventie is het het label dat het best communiceert, dat de consument voor zich weet te winnen.
[1] Ex Aequo, journal des Magasins du Monde (Suisse), n°6, juillet 2004]

Vandaar dat het de hoogste tijd wordt om een duidelijk en wettelijk kader te formuleren voor eerlijke handel, zodat de overheid er op de één of andere manier controle op kan uitoefenen.

 

Gevolgen van een wettelijke erkenning door de overheid

Een wettelijke erkenning van en controle op eerlijke handel door de overheid zou:

 • een eind maken aan de huidige onduidelijkheid: "wie bedrijft echt eerlijke handel en wie niet?" en op die manier een duidelijk kader opleveren waardoor nieuwe spelers zich op een iets veiligere manier kunnen lanceren in dit type handel; (De regels zijn redelijk vaag of eigen aan bepaalde groeperingen, federaties en organisaties bij producten waarvoor nog geen FLO-label bestaat);
 • de consument helpen om onderscheid te maken tussen fairtrade- en niet-fairtradeproducten;
 • als referentie dienen wanneer een overheid voorwaarden wil opleggen voor eerlijke handel in het kader van een marktoproep;
 • de overheid in staat stellen om nieuwe manieren van ondersteuning te ontwikkelen voor eerlijke handel. Door het ontbreken van een juridische definitie heeft de overheid geen wettelijke basis om al wie dit soort handel op een ernstige manier bedrijft, te ondersteunen tenzij dan ngo's zoals OXFAM-Wereldwinkels, Max Havelaar of Maya-honing, die officieel erkend zijn door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking;

De uitdaging van die erkenning bestaat erin, een procedure uit te werken die rechtszekerheid biedt zonder dat wordt geraakt aan de integriteit van de filosofie en de criteria van rechtvaardige handel.
Extract uit een antwoord van de Minister van Buitenlandse Zaken in naam van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking op een mondelinge vraag over de definitie van eerlijke handel, Belgische Senaat, donderdag 17 november 2005 

 

 

Enkele vragen en uitdagingen

Een wettelijke erkenning doet wel enkele vragen rijzen:

 • Moeten de fairtradetransacties en/of de verschillende actoren erkend worden?
 • Moet een gewone erkenning geaccrediteerd, gecertificeerd of toegekend worden?
 • Moet het systeem verplicht of vrijwillig zijn?
 • Welk sanctiesysteem moet gelden als de regels niet nageleefd worden?
 • Wat zou de kostprijs zijn, met name voor de producenten?

En enkele uitdagingen:

 • Exclusiviteit vermijden en concurrentie mogelijk maken tussen verschillende certificatiesystemen?
 • De criteria technisch omzetten (Wat is een gemarginaliseerde producent? Een bestaansminimumloon? …)
 • Verwarring vermijden tussen de aanvaardingsvoorwaarden voor rechtspersonen die zich willen laten erkennen en de controlecriteria voor fairtradeorganisaties en –actoren.