Weltladen

De Weltladen regroeperen 5 winkels die eerlijke producten verdelen in de Oostkantons. Ze bevoorraden zich zowel bij Oxfam als bij verschillende Duitse verdelers in eerlijke handelsgoederen. Hun doelstelling is om aan eerlijke handel te doen, de bevolking te sensibiliseren over de problematieken van de derde wereld, en ontwikkelingssamenwerkingprojecten in het Zuiden te ondersteunen.