Week van de Fair Trade 2018: van 3 tot 13 oktober

Persbericht Trade for Development Centre
28 september 2018

België dichter bij ‘Land van de Fair Trade’, maar percentage Belgen dat voor fair trade kiest neemt niet toe

Op 3 oktober gaat de 17de editie van de Week van de Fair Trade van start. Twee jaar geleden werd de uitdaging “Maak van België tegen 2020 het Land van de Fair Trade” gelanceerd. België staat vandaag alweer een stapje dichter bij die titel. Toch stagneert de fairtradeconsumptie net als het percentage Belgen dat voor fair trade kiest. Het percentage Belgen dat zich door fair trade aangesproken voelt, loopt zelfs lichtjes terug. De Week van de Fair Trade vormt de ideale gelegenheid om de betrokkenheid van Belgen te vergroten tijdens een van de 100 activiteiten in hun buurt.

Land van de Fair Trade: hoever staan we?

De bekendheid van fair trade blijft in 2018 min of meer status quo. 90% van de Belgen heeft al over fair trade gehoord. Steeds meer Belgen associëren fair trade met betere levens- en werkomstandigheden voor de producenten en met een eerlijke verloning (53% t.o.v. 46% in 2016), maar minder mensen linken het aan respect voor het milieu (20% t.o.v. 30% in 2016). Belgen kunnen ook steeds meer fairtradeproducten opnoemen.(1)

In 2017 kocht de Belg gemiddeld voor € 14,77 aan fairtradeproducten.(2) Daarmee is de doelstelling om tegen 2020 gemiddeld € 15 aan fairtradeproducten te spenderen bijna gehaald.
In september 2018 behaalde Luxemburg als eerste Franstalige provincie de titel van FairTradeProvincie. Dit brengt de teller op 5 ofwel de helft van de Belgische provincies, waardoor de doelstelling bijna kan worden afgevinkt. Ook de gemeenten zetten een stap in de goeie richting: het afgelopen jaar kwamen er 28 nieuwe FairTradeGemeenten bij wat het totaal op 42% brengt van alle Belgische gemeenten.


Stabiel aankoopgedrag en nood aan informatie (3)

België zet dan wel een stapje dichter bij de titel Land van de Fair Trade, maar tegelijkertijd stagneert het eerlijke koopgedrag van de Belgen. Uit cijfers van Fairtrade Belgium blijkt dat de verkoop van producten met Fairtradelabel in 2017 steeg met 10%, maar worden alle eerlijke producten in beschouwing genomen dan bleef de Belgische fairtrademarkt vorig jaar redelijk stabiel. Met € 14,77 steeg de consumptie lichtjes tegenover 2016 (€ 14,30), maar veel minder dan in de jaren daarvoor toen de consumptie jaarlijks toenam met € 1,5 tot € 2. (4)

64% van de Belgen geeft aan al producten uit eerlijke handel te hebben gekocht. Dat is exact evenveel als in 2016: er is geen aangroei van de groep kopers van eerlijke producten en ook de aankoopfrequentie verandert niet. Niet-kopers geven als voornaamste reden aan dat de producten (te) duur zijn (39%).

Net iets meer dan de helft van de Belgen (53%) meent dat ze door hun handelingen op het vlak van eerlijke handel een verschil kunnen maken. Van de fairtradekopers hoopt 74% bij te dragen aan het respect voor de boeren en de arbeiders, maar slechts 17% is hier werkelijk van overtuigd. Steeds meer mensen geven dan ook aan nood te hebben aan informatie over de werkelijke verloning van faitradegecertificeerde producenten en arbeiders (34% in 2018 tegenover 25% in 2016).

De overtuiging dat fair trade ook voor Europese en Belgische boeren van toepassing zou moeten zijn, groeit van 43% in 2014 en 51% in 2016 naar 62% in  2018.

 

Ontdek fair trade in je buurt van 3 tot 13 oktober

Iets minder dan de helft van de Belgen voelt zich aangesproken door eerlijke handel.(5) Om de betrokkenheid en het engagement te verhogen in heel België, brengt de Week van de Fair Trade 10 dagen lang fair trade naar de mensen in winkels, klassen, gemeenten en buurten. We lanceren een warme oproep naar iedereen om mee te doen aan de vele activiteiten.

Het programma is zoals steeds uitgebreid. Luxemburg doet zijn nieuwe titel eer aan door met een delegatie chocolatiers af te zakken naar Brugge en er zich te laten inspireren door lokale chocolatiers die met fairtradechocolade werken en die zelfs een eerlijke stadschocolade hebben gelanceerd. In Gent kunnen inwoners en toeristen genieten van een Fair Trade menu bij hun favoriete restaurant. Jongeren die gebeten zijn door de digitale vibe kunnen dan weer brainstormen tijdens een FairTradeHack in Borgerhout over digitale applicaties die fair trade kunnen boosten. En in Kortrijk wordt het verhaal achter de producenten in het Zuiden geprojecteerd op verschillende gebouwen in de stad. In Brussel organiseert WFTO-Europe een avonddebat voor studenten rond leefbaar inkomen, een complex thema waar ook de rol van fair trade in wordt meegenomen.


Centraal thema van de Week van de Fair Trade: Cacao

Uniek aan de Week van de Fair Trade 2018 is dat er een gezamenlijk thema naar voor wordt geschoven door alle Belgische fairtradespelers, namelijk cacao. De schaduwkant van chocolade is dan ook niet min. Kinderarbeid – wel 2.100.000 kinderen werken wereldwijd in de cacaosector – en razendsnelle ontbossing zijn al jarenlang bekend maar nemen niet af. De hoofdoorzaak hiervan is dat de extreme armoede waarin de boeren leven niet wordt aangepakt. De Week van de Fair Trade vormt de ideale gelegenheid om aan de alarmbel te trekken en te pleiten voor een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren en een betere prijs voor hun cacao.

 

Bronnen

(1) Barometer Belgen en fair trade 2018, uitgevoerd door Ivox in opdracht van TDC – augustus 2018.
(2) Eigen berekening van het Trade for Development Centre gebaseerd op de verkoopcijfers die ons gecommuniceerd werden door de Belgische fairtradespelers (Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du monde, Fairtrade Belgium…)
(3) Alle informatie uit deze paragraaf komt uit de Barometer Belgen en fair trade, uitgevoerd door Ivox in opdracht van TDC – augustus 2018 tenzij anders vermeld.
(4) Eigen berekening van het Trade for Development Centre gebaseerd op de verkoopcijfers die ons gecommuniceerd werden door de Belgische fairtradespelers (Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du monde, Fairtrade Belgium…).
(5) Barometer Belgen en fair trade 2018, uitgevoerd door Ivox in opdracht van TDC – augustus 2018.

Foto's

Copyright: Koning Boudewijn Stichting © Mwangi Kirubi