VN pleit voor wetgeving

In een document dat in november 2006 verscheen onder de titel "Moyens d'aider les petits producteurs et transformateurs de produits de base dans les pays en développement à accéder aux marchés mondiaux" (Manieren om kleine producenten en verwerkers van basisproducten in de ontwikkelingslanden te helpen om toegang te krijgen tot de wereldmarkten) zegt de UNCTAD, de VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling, het volgende over eerlijke handel:

Eerlijke handel is een interessante en steeds meer toegepaste methode voor de ontwikkelingslanden om hun export te diversifiëren. Toch zou het een vergissing zijn om ze als hét wondermiddel te beschouwen. Eerlijke handel heeft immers, net als de andere alternatieven voor traditionele handel, te lijden onder het ontbreken van een duidelijke, overlegde en algemeen erkende internationale wetgeving en onder de wildgroei aan regels, die vaak verschillen naargelang de handelspartners, de certificatie-instellingen, de bedrijven en de supermarktketens. Zelfs al blijven de basiscriteria dezelfde, het is niet per se omdat men voldoet aan de eisen die een bepaalde partner oplegt, dat het product ook beantwoordt aan de eisen van de andere partners. Dat gebrek aan eenvormigheid heeft tot grote verwarring geleid bij de producent, maar ook bij de consument, die de subtiliteiten van de verschillende certificatieprogramma's niet altijd even goed begrijpt.