Hieronder verstaan we twee types van steun:

Financiële ondersteuning

Het TDC steunt gemarginaliseerde producenten, micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en projecten uit de sociale economie die actief zijn in eerlijke of duurzame handel. Zij moeten gevestigd zijn in één van de achttien partnerlanden van de Belgische Coöperatie.  

 

Marketingondersteuning

Het TDC profileert zich als een expertisecentrum in ‘marketing & sales’ en als een organisatie die concrete ondersteuning verleent aan BTC-projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het op de markt brengen van consumentenproducten of diensten:

  • Strategisch advies in business en marketing
  • Marktinformatie en -analyse
  • Coaching in marketing