Stages bij het Trade for Development Centre

Het Trade for Development Centre is regelmatig op zoek naar stagiairs. Er zijn verschillende takenpakketten die af en toe wijzigen. Heb je interesse in een stage bij TDC? Bezoek dan regelmatig deze pagina.

Opgelet:

 • Het Trade for Development Centre kan alleen maar instemmen met stagiairs in het kader van de studies. Een stageovereenkomst of -afspraak zal worden ondertekend tussen BTC en de universiteit of hogeschool. De stage en het woon-werkverkeer worden niet terugbetaald.
 • De stageperiode moet minimum 10 weken bedragen.

 

Algemeen

Jouw profiel:

 • In teamverband kunnen werken;
 • Een vlotte pen hebben;
 • Talenkennis: een zeer goede kennis van het Frans en het Nederlands. Kennis van Engels en Spaans zijn een meerwaarde (zeker voor optie 3);
 • Dynamisch en zelfstandig kunnen werken;
 • Zeer goed georganiseerd zijn en over een goed synthetisch vermogen beschikken;
 • Zeer goed kunnen communiceren en diplomatie aan de dag leggen;
 • Stressbestendig zijn;
 • Interesse voor Noord-Zuid betrekkingen/relaties;
 • Computer Kennis: Word, Excel en Internet;
 • Studierichting: Voor optie 1 en 2: opleiding in communicatie of journalistiek. Voor optie 3: studies in economie (commerciële engineering, marketing, management,...).

Interesse? Gelieve dan je motivatiebrief en je CV te versturen naar tdcatbtcctb.org (subject: Stage) (tdc(at)btcctb.org)

 

Optie 1:  Week van de Fair Trade (periode juni-oktober)

Het Trade for Development Centre van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap organiseert jaarlijks de Week van de Fair Trade, in samenwerking met de belangrijkste spelers op vlak van eerlijke handel. De Week van de Fair Trade vindt plaats begin oktober. We zijn hiervoor op zoek naar stagiairs die kunnen helpen bij het voorbereiden en organiseren van dit evenement.

Jouw profiel

 • Nederlands of Frans is je moedertaal en je hebt een zeer goed begrip van de andere taal. 
 • Je schrijft goed en graag
 • Je bent vertrouwd met sociale media
 • Je bent punctueel (in het opvolgen van bestellingen, nalezen van teksten, beantwoorden van mails en telefoons, respecteren van timing...)
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je bent vlot in de omgang 

Jouw taken:
Ondersteuning bieden aan de communicatieverantwoordelijke bij de organisatie van de Week van de Fair Trade:

 • logistieke en administratieve ondersteuning aanbieden;
 • (campagne)website www.weekvandefairtrade.be / www.befair.be en sociale media onderhouden: activiteiten, nieuws... online zetten;
 • opvolgen meldingen fair trade in de media tijdens de campagne;
 • nalezen, actualiseren en vormgeven van artikels, publicaties, persberichten en -fiches die worden gepubliceerd tijdens de campagne;
 • schrijven en verzenden nieuwsbrief
 • contact opnemen/onderhouden met verschillende fairtradepartners in het kader van de Week van de Fair Trade;
 • contact onderhouden met (lokale) media om de campagne zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven tijdens de campagne;
 • lokale projecten bezoeken tijdens de Week van de Fair Trade (verplaatsingen worden vergoed)

Meer info over de Week van de Fair Trade: www.weekvandefairtrade.be 

 

Optie 2: Schrijven van projectfiches en bevraging consumptie fairtradeproducten bij de overheid

Het Trade for Development Centre geeft steun aan producenten(groepen) in het Zuiden. Het doel is om hen een betere markttoegang te bezorgen zodat ze meer inkomsten kunnen halen uit hun product. TDC zoekt een stagiair die per project een korte fiche kan schrijven die de inhoud van het project op een aangename en gemakkelijk begrijpbare manier weergeeft.

Daarnaast wil TDC, met het oog op de Week van de Fair Trade, peilen naar de consumptie van eerlijke en duurzame producten bij Belgische ministeries en parlementen. De stagiair gaat actief op zoek naar manieren om deze informatie te verkrijgen. Dit onder meer door samen met de communicatieverantwoordelijke een enquête op te stellen en deze te verspreiden. De stagiair verwerkt de resultaten tot bruiknare informatie.

Jouw profiel

 • Je schrijft goed en graag (NL of FR).
 • Nederlands of Frans is je moedertaal. Je hebt een zeer goed begrip van de andere taal. Begrip van Engels en Spaans is een meerwaarde (De rapporten van de projecten zijn steeds opgesteld in het Frans, Engels of Spaans)
 • Je weet gemakkelijk de belangrijkste punten uit rapporten te halen en kan die omzetten in een vlotte tekst.
 • Je bent vlot in de omgang en durft mensen aanspreken/-schrijven.
 • Ervaring met opstellen en verwerken van enquêtes is een meerwaarde.

Jouw taken:

 • Projectfiches schrijven  (op basis van informatie uit rapporten en soms ook door contact op te nemen met de projecten zelf).
 • Deze fiches vormgeven en verspreiden (www.befair.be, nieuwsbrief, social media...).
 • Een vragenlijst opstellen om te peilen naar de consumptie van eerlijke producten bij de overheid.
 • Actief op zoek gaan naar de juiste personen die deze enquête kunnen invullen.
 • De resultaten van deze enquête verwerken.

 

Optie 3 : Financiële ondersteuning aan producentenorganisaties - opvolging van de subsidieakkoorden 

 

1) Doel van de functie
De student boekhoudkundig en financieel beheer heeft in het kader van het Programma Trade for Development Centre (TDC) – en onder de supervisie van de coördinatie, meer bepaald van de financiële ondersteuning – tot taak deel te nemen aan:
 • Het naleven van de Subsidieakkoorden die zijn afgesloten met de partners en het goed beheer van de Belgische overheidsgelden die via het TDC-programma worden toegekend;
 • Het verbeteren van de capaciteit in administratief en financieel beheer van de partners voor het aanmaken van financiële verslagen die zijn bestemd voor het TDC-programma;
 • Het verbeteren van de tools die het TDC voorstelt aan de begunstigden-contractanten.
2) Plaats
De student staat onder de leiding van de Financial Support Officer.
 
Resultaatsgebied 1: Auditeur / Controller
Om ervoor te zorgen dat de subsidieakkoorden die zijn afgesloten met de partners worden nageleefd en dat de Belgische overheidsgelden die via het TDC-programma worden toegekend, goed worden beheerd:
 • Erop toezien dat de partners de deadlines voor rapportering naleven, conform de vereisten van de Subsidieakkoorden;
 • De bewijsstukken uitvoerig controleren en een verslag met aanbevelingen opstellen ten behoeve van de partners;
 • De financierings- en/of de betalingsdossiers van de partners behandelen en advies geven over het al dan niet naleven van de vereisten van de Subsidieakkoorden om de fondsen vrij te maken;
 • De eventuele (administratief en financiële) externe audits van de partners voorbereiden en ondersteunen;
Resultaatsgebied 2: Opleider (trainer)
Om te zorgen voor het verbeteren van de capaciteit in administratief en financieel beheer van de partners voor het aanmaken van financiële verslagen die zijn bestemd voor het TDC-programma:
De behoeften/zwaktes van de partners beoordelen;
Instructies uitwerken om de partners te ondersteunen bij het administratief en financieel beheer;
 
Resultaatsgebied 3: Administratief en financieel beheerder
Om de tools te verbeteren die het TDC gebruikt en voorstelt in het kader van het beheer van de financiële middelen van de financieringen goedgekeurd door het TDC:
 • Bijdragen tot het bepalen van de financierings-, beheers- en controleprocedures van de fondsen die ter beschikking worden gesteld van de partner;
 • De tools voorstellen en opstarten die nodig zijn op het niveau van TDC en van de partners.
3) Diploma en/of opleidingsniveau vereist voor de functie
In het bezit zijn van een universitair diploma in administratief en financieel management of economie of accountancy of een gelijkaardige richting. 
 
4) Nuttige ervaring voor de functie
 • Een ervaring in administratief en financieel beheer en/of in beheeraudit en -controle bij een organisatie (internationale ngo, consultancykantoor, donor) die werkzaam is in de ontwikkelingssector of in de bilaterale of multilaterale hulp.
 • In de context van de analyse bij onze partners van de gebruikte systemen en de opvolging van de toegekende financieringen, ervaring en vaardigheden hebben op het gebied van audit;
 • In de context van opleidingen die moeten worden gegeven, pedagogische ervaring en vaardigheden hebben.
5) Technische kennis vereist voor de functie
 • Goede kennis van het Frans, Engels en Spaans.
 • Zeer goed kunnen analyseren en problemen oplossen;
 • Een zekere flexibiliteit aan de dag leggen in de organisatie van het werk gezien de bijzondere context van het programma