Reportage over eerlijke handel in Ivoorkust

RTI (radio- en televisieomroep Ivoorkust) heeft op 17 juli een interessante reportage uitgezonden over fair trade in het land. De drie cacaocoöperaties die er in aan bod komen, krijgen ondersteuning van het Trade for Development Centre (TDC).

CAPRESSA en CAMAYE kregen van TDC een vorming in ‘data capturing’ (gegevensverzameling). Die bestaat uit een eerste analyse van verschillende aspecten van de organisatie, zoals de marketing (vb. SWOT, marktanalyse), de financiën (kostenberekening, lezen en begrijpen van de rekeningen, enz.) en de organisatiestructuur (HR, bestuur, enz.). Een TDC-coach begeleidt de deelnemers doorheen de hele bedrijfsevaluatie. Het doel is hen te helpen hun organisatie beter te begrijpen en een beter inzicht te krijgen in de hun werking, financiën en marktpositie. Na deze vooropleiding biedt TDC alle geselecteerde mkmo’s een volledig coachingtraject aan, in bedrijfsmanagement en marketing.

SCINPA is een cacaocoöperatie uit Agboville die sinds 2016 marketingcoaching krijgt van TDC. Met vier opkooppunten voor haar 3000 leden is SCINPA een gevestigde waarde in de regio. IN 2015 behaalde ze de Fairtradecertificatie. Doorheen de jaren bouwde ze veel krediet op, bijvoorbeeld door te investeren in gemeenschapsprojecten zoals schooltjes en waterpompen, en door tijdens politieke crisismomenten consequent de belangen van de boeren te blijven verdedigen.

Omdat SCINPA de banden met haar leden nauwer wilde aanhalen en grotere volumes wilde verkopen aan een bredere klantenkring stelde de organisatie zich kandidaat voor het marketing coachingprogramma. In de zomer van 2016 ging die van start met een voorbereidende sessie om alle gegevens rond volumes, omzet en inkomsten beter in kaart te brengen. Een jaar later trok de marketingcoach van TDC opnieuw naar Agboville om samen met de producenten te brainstormen over strategieën, doelgroepen, boodschappen en communicatiekanalen.

Met het communicatiebudget van TDC (€ 15.000) werden onder meer radiospots, een website, folders en brochures gemaakt. Prioriteit was een brochure die boeren uitlegt hoe de certificatie in zijn werk gaat, vooral met beelden – voor zij die niet kunnen lezen, en een voorstellingsbrochure voor potentiële klanten. Die laatste werd reeds gebruikt eind oktober 2017 op het Salon van de Chocolade in Parijs.

De tweede coachingmodule viel samen met het drukbezochte Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) waarop SCINPA een goed georganiseerde stand bemande. De organisatie ontmoette er onder andere de minister voor landbouw en duurzame ontwikkeling en de ambassadeur van Nederland die hen binnenkort zal komen opzoeken. SCINPA krijgt sindsdien ook meer persaandacht met onder andere een artikel in het tijdschrift Afrique Culture en een interview op de zender RTI dat werd uitgezonden in prime time. Een boost voor de visibiliteit!

SCINPA gebruikt nu haar communicatiemiddelen om haar zichtbaarheid bij institutionele en commerciële partners te verbeteren. De coöperatie heeft een meer jaren communicatieplan opgesteld om haar acties te optimaliseren en investeerde in een communicatiemedewerker om dit plan uit te voeren. Ze is helemaal klaar om deel te nemen aan de editie 2019 van SARA eind november.

Meer weten over de productensteun van TDC