Oxfam-Wereldwinkels zet in op fairtradeproducten “van hier”

Belgisch appelsap in de Oxfam-Wereldwinkels

Appels zijn bij uitstek een Belgisch product, Oxfam Fair Trade vervangt haar appelsap door 100% vers, duurzaam en eerlijk Belgisch appelsap uit boomgaarden in omschakeling naar bio.

  • 100% Belgisch appelsap zonder toevoeging van suiker of water;
  • 100% omschakelingsfruit. Dit betekent dat de teler volledig volgens de biologische principes werkt, in afwachting van het BIO-certificaat. Op Belgische bodem worden niet genoeg bio-appels geteeld om aan de groeiende vraag te voldoen. Daarom verwerkt Oxfam voorlopig appelen van boomgaarden in omschakeling naar bio.


Grens tussen Zuid en Noord vervaagt

Oxfam Fair Trade verbreedt haar strijd voor een eerlijke handel. Want ook handel dichterbij verloopt niet altijd fair. Daarom willen ze ook inzetten op fairtradeproducten “van hier”. Met het appelsap als primeur.

“Onze focus blijft liggen op onze relaties met producenten uit het Zuiden maar er komt meer ruimte voor solidaire en duurzame noordproducten, voor korteketenproducten. Dat opent ook nieuwe kansen voor lokale samenwerkingen met producenten van dichter bij ons,”  zegt Luc Van Haute, algemeen directeur bij Oxfam Fair Trade|Wereldwinkels

“Ons noordkader kan zorgen voor waardevolle partnerschappen met producenten buiten het klassieke fairtradeveld. We gaan op zoek naar producenten die volgens onze visie in aanmerking komen om aan te leveren. Met deze producten willen we ons nog meer positioneren als geloofwaardige partij in de transitiebeweging en brengen we iets  op de markt dat kleinschalige telers en consumenten met elkaar verbindt,” vervolgt Luc Van Haute.

Transitie maken door boeren vertrouwen te geven

Door ons te engageren dit lokale Belgische appelsap af te nemen geven we boeren die ecologischer willen gaan werken het nodige duwtje in de rug. Zo durven ze de stap tot omschakeling naar biocertificering zetten. Het vooruitzicht van een stabiele afzet bij Oxfam Fair Trade geeft hen vertrouwen om duurzame en ecologische investeringen te doen.

Eerlijke prijs voor de boeren

Lokale voedsel- en handelssystemen komen steeds meer onder druk te staan van de globale markt die vooral uit is op het maken van zoveel mogelijk winst. Onder andere door megafusies worden een handvol bedrijven en supermarkten steeds groter en machtiger. Boeren en consumenten worden zo de speelbal van de grote bedrijven die aan de touwtjes trekken.

Boeren dreigen niet meer uit de kosten te komen. Ze staan aan het begin van de handelsketen maar een leefbaar inkomen is niet vanzelfsprekend. Aan het andere uiteinde van de keten worden consumenten steeds vaker in een bepaald consumptie- en voedingspatroon gedwongen.

Voor dit appelsap betaalt Oxfam een eerlijke prijs die in overleg met de fruittelers tot stand kwam. Zo tonen we aan dat succesvol ondernemen en een rechtvaardig inkomen voor de boeren wel kunnen.

Uit: persbericht, 6/11/2018 - Oxfam-Wereldwinkel: ga naar het volledige persbericht