Nieuw artikel: TDC coacht producentengroepen in business management

Reeds verschillende jaren geeft TDC marketincgcoaching aan coöperaties actief in eerlijke of duurzame handel. Doorheen deze sessies kwam vaak eenzelfde probleem aan het licht, namelijk de gebrekkige kennis van business management bij deze organisaties. Dit is nochtans essentieel voor het uitwerken een realistisch marketingplan.

TDC werkte daarop een nieuwe modulereeks uit, een coaching in bedrijfsbeheer.