Mini-enquête: fair trade en de publieke sector

In het kader van de uitdaging 'Maak van België het Land van de Fair Trade' stelde TDC een aantal criteria op die we willen bereiken tegen 2020. Een daarvan is  dat 80% van de parlementen/ministeries op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau minstens 2 fairtradeproducten moeten consumeren.

In opdracht van TDC voerde Dedicated een kleine enquête uit om zich een beeld te vormen van de mening, houding en het aankoopgedrag van de publieke sector.  Van de 14 respondenten gaven er 11 aan belang te hechten aan fair trade. Twaalf onder hen zeiden ook effectief fair trade te kopen voor consumptie op de werkvloer.

Een belangrijke conclusie is dat het heel moeilijk is om data te verkrijgen: 57% van de gecontacteerde instellingen heeft nooit geantwoord, 8% weigerde deel te nemen en 9% gaf aan geen aankoopverantwoordelijke te hebben.