Mijnbouwers van de Peruaanse onderneming FIDAMI behalen als eerste officiële kwalificering

Het Peruaanse mijnbouwbedrijfje FIDAMI, dat zich toelegt op de extractie van goud in het gebergte van Ayacucho, kan zich sinds kort de eerste onderneming in Peru noemen met 24 officieel gekwalificeerde mijnwerkers. De betrokken werknemers ontvingen een certificaat dat hun ervaring en bekwaamheid voor verschillende mijnbouwtaken (boren, betimmeren van de wanden van mijntunnels, etc.) officieel vastlegt. Dit kadert in een programma van het Zwitserse Better Gold Initiative (BGI) om de veelal ondermaatse werkomstandigheden van mijnbouwers in kleinschalige ondernemingen te verbeteren en hen meer bewust te maken van de gevaren die hun dagelijkse werkactiviteiten met zich meebrengen zodat ze een verantwoorde werkwijze hanteren.

De ondersteuning die FIDAMI zijn werknemers aanbiedt past in de langetermijnvisie van het bedrijf  om zijn goudontginningsproces duurzamer en verantwoorder te maken. Met behulp van een steunproject van het Trade for Development Centre, een programma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, kon de onderneming zijn financiële stabiliteit reeds vergroten en zijn  productiviteit sterk optrekken. Er werd een geoloog aangesteld om de plaatsen met de hoogste concentraties van mineralen te bepalen, met het oog op een doelmatigere en efficiëntere extractie. FIDAMI investeerde ook in nieuwe boorapparatuur en schakelde een mijningenieur in die de mijnbouwers bijstaat bij het correct en veilig gebruik van grote apparatuur. Dankzij een efficiënter beheer zijn ze nu ook in staat de duurzaamheid van hun activiteiten nauwgezet op te volgen en te evalueren.

Dat eerlijk goud steeds meer voet aan wal krijgt bewijst ook de opkomst van certificeringsystemen zoals Fairmined. Dit label garandeert een aantal minimumcriteria met betrekking tot o.a. eerlijke prijzen voor het goud, het welzijn van de werknemers  en de bescherming van het milieu. Zo is het voor de consument mogelijk om voor eerlijk goud te kiezen en worden de kleinere mijnbouwondernemingen aangemoedigd om aan de criteria te voldoen en het certificaat te behalen. Ook FIDAMI streeft naar het verkrijgen van het Fairmined label voor zijn goud. Dankzij de ondersteuning van het TDC zijn ze op de goede weg om in de nabije toekomst aan de criteria te beantwoorden.

Kleinschalige mijnbouw blijft een uiterst precaire sector in Zuid-Amerika. Alleen al in Peru, Colombia en Bolivia, drie van de landen met de hoogste extractiegraad, werken naar schatting 400.000 (1) mijnwerkers in kleinschalige mijnen. Deze artisanale en meestal ongereguleerde vorm van mijnbouw heeft een nefaste impact op het welzijn van de mijnbouwers, de plaatselijke bevolking en het milieu. De mijnbouwers werken in bijzonder barre en gevaarlijke omstandigheden en het gebruik van bepaalde chemische stoffen bij de ontginning, zoals kwik, heeft niet alleen een direct effect op de gezondheid van de mijnbouwers maar vervuilen ook het grondwater waardoor de hele gemeenschap wordt getroffen.

(1) Cijfer: Better Gold Initiative