Interview met TDC in Portugees tijdschrift over ontwikkelingeducatie
Samuel Poos, coördinator van TDC, werd geïnterviewd door Synergias ED, een Portugees tijdschrift over ontwikkelingseducatie. Het interview verscheen in de editie van juni 2017.