Informatie verspreiden

Het TDC verspreidt objectieve informatie over bestaande labels en garantiesystemen voor eerlijke en duurzame handel. We richten ons op consumenten, de overheid, de privé-sector en producenten. We doen dit via deze website, onze maandelijkse nieuwsbrief en via onze publicaties.

Informatie uitwisselen

Wij willen ook onze bijdrage leveren aan debatten rond een duurzamer beheer van onze natuurlijke rijkdommen en rond handel met respect voor mens en milieu.
Het TDC neemt actief deel aan uitwisselingsplatformen die verschillende aandeelhouders bijeenbrengen, onder meer het Belgisch steunplatform voor de privésector « Entreprendre pour le développement ».