Handelsverdrag Peru met EU staat garant voor ontwikkeling

Brussel, 29 feb (EFE)

De Peruaanse vicepresidente Marisol Espinoza Cruz verzekerde vandaag dat de vrijhandelsovereenkomst met de Europese Unie (EU) een “instrument” zal zijn voor de kleine producenten en de meest kwetsbare gemeenschappen en ook "een garantie zal zjin voor duurzame ontwikkeling".

"We willen  dat de gemeenschappen betrokken worden in de productie, dat ze toegang hebben tot de technologische processen en dat ze deel kunnen gaan uitmaken van de internationale markt", verdedigde Espinoza in een interview met Efe in Brussel. Daar neemt ze vandaag deel aan een openbare hoorzitting in het Europees Parlement,die doorgaat als een onderdeel van de bekrachtiging van de overeenkomst.

De onderhandeling over de meerpartijdige handelsovereenkomst tussen de EU en Peru en Colombia  werd afgesloten in mei 2010.  In de laatste rechte lijn krijgt deze overeenkomst  nog te kampen met onenigheid van sectoren uit het maatschappelijk middenveld die deze "assymetrisch" vinden en die vinden dat  de winst voor de Europese transnationale ondernemingen voorrang heeft boven die van de lokale gemeenschappen. Espinoza verzekerde daarentegen dat de "onzichtbare gemeenschappen", de meest kwetsbare gemeenschappen voor de regering van Ollanta Humala een "fundamentele prioriteit" vormen.
Ze herinnerde eraan dat in die optiek de president in september laatstleden de wet van de  Raadpleging heeft uitgevaardigd. Die wet had de unanieme steun van het Peruaanse Congres en verplicht de Staat ertoe de inheemse gemeenschappen te raadplegen vooraleer er ontwikkelingsprojecten op hun grond goedgekeurd kunnen worden. Hij is gebaseerd op overeenkomst 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie die 16 jaar geleden door Peru werd bekrachtigd.

De vicepresidente verzekerde dat haar land wil dat bij de uitvoering van de handelsovereenkomst met de EU de mensenrechten "conscientieus" worden nageleefd en dat de kleine producenten zich een weg kunnen banen naar de Europese markt. Bij wijze van voorbeeld  verwees ze naar de inheemse gemeenschappen van awajún, die van oudsher hun rechten op hun gronden opeisen en die in 2009 de hoofdrol speelden in gewelddadige schermutselingen met de politie in het Peruaanse oerwoud die 34 doden geëist hebben. "Nu produceren ze cacao en we geloven erin dat ze hiermee de Europese markt bereiken", gaf ze aan en bevestigde dat ze daarvoor een interne samenwerking zullen moeten ontwikkelen met de gemeenschappen "zodat niet enkel de productieve verenigingen kunnen toenemen, want we willen niet enkel de armoede bestrijden maarook verder kunnen gaan".

Espinoza gaf aan dat Peru deze strategie in het verleden met succes heeft volbracht, zoals wordt aangetoond door de uitvoer van de organische koffie "Tunki" naar landen als Duitsland, Frankrijk of Italië . Het is één van de beste koffies ter wereld en werd vervaardigd door kleine producenten. "Dankzij die verenigingsvorming hebben ze niet alleen een plek kunnen veroveren op de binnenlandse markt maar zich dankzij eerlijke markthandel ook kunnen profileren als een belangrijk merk op internationaal niveau", benadrukte ze nog. Volgens Espinoza heeft er zich met Humala als president van Perú een "verandering" voorgedaan in de toepassing van de mensenrechten, dewelke garanties zal bieden aan de EU wanneer de overeenkomst wordt uitgevoerd. De overeenkomst kan namelijk unilateraal worden opgezegd in het geval er schendingen van de fundamentele vrijheden worden vastgesteld.

Daartoe heeft Peru binnen het ministerie van Justitie een viceministerie opgericht dat zich enkel bezighoudt  met mensenrechten, en op die manier is het land ook lid geworden van de VN-Mensenrechtenraad voor de periode 2011-2014. "Zonder mensenrechten kan er geen inclusie zijn, geen armoedebestrijding en al helemaal geen ontwikkeling. Ze moeten een belangrijk kompas zijn en de weg aangeven van de ontwikkeling die we willen voor ons land", onderstreepte ze.
Vanuit hetzelfde oogpunt heeft Peru zijn engagement tegen drugshandel bevestigd en heeft er in 2011  100 miljoen dollar aan gewijd. In datzelfde jaar bereikte het de doelstelling voor een jaarlijkse uitroeiing van 10.000 hectare cocagewassen, waarvan het  groeipercentage per jaar is afgenomen van 5 % tot 2,2 %, preciseerde de vicepresidente nog.

In verband met de economische crisis waar de EU momenteel doorgaat, en dat in contrast met de opkomende economieën zoals China, benadrukte Espinoza dat Europa een "traditionele partner" van Peru is en dat "elke crisistijd ook een moment is van nieuwe mogelijkheden".  "Het is een tijd waarin we vooruit kunnen kijken omdat het handelsverkeer ondanks de crisis is toegenomen", besloot ze.