Fairtradekeurmerken

Een overzicht

Het aantal fairtradekeurmerken is de laatste jaren toegenomen. Dit is een gevolg van de verschillende realiteiten op het terrein.

 

Fairtrade

Fairtrade is het historische label, het meest bekende fairtradelabel. Fairtrade Belgium verkoopt zelf geen producten maar verleent zijn keurmerk aan meer dan 1500 producten op de Belgische markt.
Deze certificatie wordt toegekend voor producten die voldoen aan de internationale criteria van Fairtrade International, die betrekking hebben op de productieomstandigheden en de prijzen. Om deze garantie te geven, wordt er een controle uitgevoerd op de hele keten, van producent tot consument.

www.fairtradebelgium.be  - www.fairtrade.net


 

Het garantiesysteem van de WFTO

http://www.wfto.com/sites/default/files/WFTO%20Product%20Label%20web_SMALL.pngIn 2011 besloten de leden van de World Fair Trade Organization (WFTO) een nieuw type fairtradesysteem te ontwikkelen om de praktijken in de aanvoerketen te verbeteren en tegemoet te komen aan de steeds groeiende vraag naar een meer betrouwbaar herkenningssysteem van fair trade op de internationale markt.

Het WFTO-garantiesysteem heeft vijf belangrijke componenten: een toelatingsprocedure voor nieuw lidmaatschap, een zelfbeoordelingsverslag, een controle audit, een bezoek aan gelijkaardige organisaties, en de Fair Trade Accountability Watch (FTAW). De FTAW is een participatief toezichtmechanisme waarbij het publiek zelf problemen kan melden met betrekking tot de naleving van fairtradeorganisaties.

Leden die geslaagd zijn voor het GS-proces, bereiken de status van de 'Gegarandeerde Fair Trade Organisatie’ en kunnen het WFTO-Label op hun producten gebruiken. 

www.wfto.com/standard-and-guarantee-system

 

Het label van de kleine producenten

Het "symbool van de kleine producenten" werd officieel gelanceerd in november 2010 in Honduras. Volgens de Nationale Coördinatie van Fair Trade in Peru (NCLA), ontstond het initiatief in reactie op Fairtrade International, die haar label niet meer uitsluitend voorbehoud voor kleine producenten: "de internationale organisatie die eerlijke handel wereldwijd certificeert, laat de invoer van grote commerciële bedrijven toe, ten koste van kleine producenten. "

Het label heeft een uitgebreide set van criteria met betrekking tot de productie, het organisatorische aspect, het management, respect voor het milieu, het beheer van de relaties tussen organisaties van producenten en afnemers…

www.spp.coop

 

Fair for Life

Het certificeringsprogramma Fair for Life werd in 2006 in Zwitserland gesticht door Bio-Foundation en door IMO (Institute for Marketecology). Het was de bedoeling om alle producenten en actoren van de eerlijke handel – ook zij die niet aan de voorwaarden van  Fairtrade International voldoen – een onafhankelijke certificering te verstrekken die de naleving bewijst van criteria zoals het afwijzen van dwangarbeid en kinderarbeid, de vrijheid van vereniging, veilige en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, enz.
Fair For Life is een fairtradelabel voor alle producten, in alle landen en voor alle productieketens. Fair for Life combineert de criteria van de biologische landbouw en eerlijke handel.

www.fairforlife.net

 

FairWild

fairwild-logo.JPGDe groeiende vraag naar natuurproducten in de voedings-, cosmetica-, wellness en medicinale sector stelt enorme ecologische en sociale uitdagingen: de hoge druk op potentieel kwetsbare planten kan lokale ecosystemen in gevaar brengen en de plukkers/verzamelaars, die meestal tot de armste sociale groepen behoren, in hun levensonderhoud bedreigen.
De FairWild norm verzekert de consument ervan dat de producten op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier bekomen en geproduceerd zijn.

www.fairwild.org

Garantie voor eerlijk en solidair toerisme

De vereniging Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire is een Frans netwerk van actoren en specialisten in eerlijk en solidair toerisme.  Ze werd opgericht in 2006 en verenigt touroperators, tussenpersonen en aangesloten leden die van reizen een hefboom voor ontwikkeling en internationale solidariteit willen maken. Met het label Garantie tourisme équitable et solidaire biedt de vereniging de reiziger een unieke reiservaring met respect voor mens en cultuur. Dit label heeft als doel om aan klanten te bewijzen dat elke gecertificeerde reis voldoet aan de verplichtingen die zijn aangegaan in het charter van eerlijk en solidair toerisme dat de vereniging heeft opgesteld. Met dit label verbetert het netwerk informatie aan de reiziger en het vergroot de transparantie die nodig is voor een meer verantwoord toerisme.

http://www.tourismesolidaire.org/