Fairtrade Belgium

Fairtrade Belgium koopt of verkoopt geen producten. De onafhankelijke organisatie Fairtrade Belgium verleent haar keurmerk aan producten die aan de internationale normen van eerlijke handel beantwoorden. Fairtrade Belgium controleert de hele keten: van de producent tot het eindproduct. Het Fairtrade-keurmerk op de verpakking is daar de garantie voor.