Fair trade groeit en diversifieert, maar staat ook voor uitdagingen

Fair trade groeit en diversifieert, maar staat ook voor uitdagingen
Persbericht Week van de Fair Trade 2019

De verkoop van Fairtradegecertificeerde* producten nam in 2018 toe met 24% ten opzichte van het jaar ervoor. Eerlijke handel groeit en wordt stilaan diverser: een tendens die zich vertaalt in de waaier aan uiteenlopende activiteiten die tijdens de komende Week van de Fair Trade plaatsvindt. Afspraak vanaf 2 oktober!

Fair trade staat echter ook voor enkele uitdagingen. Zo voelen Belgen zich meer aangetrokken tot lokale producten. Jongeren hechten dan weer meer belang aan het ecologische aspect en vinden dit onvoldoende terug in eerlijke producten.
Dat blijkt uit een enquête rond verantwoorde consumptie die werd uitgevoerd in opdracht van het Trade for Development Center (TDC) van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.**


Meer fair trade in volume en aanbod

Met 24% meer verkochte Fairtradeproducten in 2018 kent eerlijke handel een spectaculaire groei. Een op vijf verkochte bananen in België is ondertussen Fairtradegecertificeerd.*** Een gevolg van het feit dat ook grotere bedrijven en supermarkten mee op de kar springen. Opvallend: de absolute koploper qua verkoop van eerlijke producten in 2018 was hard discounter Aldi met 16% marktaandeel Fairtradeproducten.

Eerlijke handel groeit ook in de breedte, zij het momenteel beperkt. Producten als sneakers, kleding en de Fairphone 3 vervoegen het aanbod en combineren het eerlijke met het ethische aspect. Belgen juichen deze evolutie alleszins toe, want slechts 1 op 4 vindt het fairtradeaanbod momenteel voldoende ruim en gevarieerd. Evenveel Belgen vinden van niet.

Een evolutie die wel met rasse schreden vooruitgaat, is die van een eerlijke handel voor Belgische en Europese producten, waarbij geijverd wordt voor een duurzaam landbouwmodel dat de principes van eerlijke handel toepast voor producenten van hier.
Met ‘Prix Juste Producteur’ is er sinds vorig jaar zelfs een label dat verschillende Belgische fairtradeinitiatieven certificeert. Oxfam-Wereldwinkels biedt intussen eerlijk Belgisch appelsap en bier aan. Het gamma Europese eerlijke producten van Ethiquable en de eerlijke melk(producten) van Fairebel zijn al langer in de Belgische winkelrekken te vinden.

Die opening naar producten van hier is een antwoord op een verzuchting bij de Belgische consument. Uit de barometer ‘Belgen en fair trade’ die TDC liet uitvoeren in 2018 bleek immers al dat 62% van de Belgen vindt dat fair trade ook van toepassing moet zijn voor Belgische en Europese producenten. Lokale producten hebben een beter imago bij de Belgen dan andere producttypes.
Dat is voornamelijk te danken aan de prijskwaliteitverhouding, geloofwaardigheid en veronderstelde impact: 60% van de Belgen denkt met zijn keuze voor lokale producten echt een verschil te maken, bij fair trade is dit slechts 43%.

Een blik op de toekomst

Belgen associëren verantwoord consumeren vooral met het kopen van seizoensgebonden (49%) en lokale producten uit de korte keten (39%) enerzijds, en met hergebruik/verminderen van afval (46%) anderzijds. De link met eerlijke producten wordt minder gelegd (15%).
Drie op vier Belgen maakt zich zorgen om het milieu en ook hier haalt lokaal de bovenhand: 70% vindt dat lokale producten kopen goed is voor het milieu, bij eerlijke producten is dat maar 25%. Fair trade vereist weliswaar de naleving van een aantal ecologische criteria, maar dit blijkt bij de consument onvoldoende gekend. Bij de jongeren – die verantwoord consumeren sowieso meer associëren met het ecologische aspect – gelooft slecht 15% dat eerlijke producten goed zijn voor het milieu.

“Wil fair trade zijn pioniersrol behouden, dan zal de sector in de toekomst moeten inzetten op enkele belangrijke drivers: het lokale aspect beter integreren, garanties bieden over de werkelijke impact en – vooral voor jongeren - klimaat- en milieuaspecten benadrukken.”, aldus Jean Van Wetter, directeur van Enabel.

Week van de Fair Trade: 10 dagen ontdekken

Het Trade for Development Centre wil de veelzijdigheid van fair trade laten zien. En dat is exact wat we doen tijdens de Week van de Fair Trade, 10 dagen lang.

Twee op de drie Belgen vindt dat ons consumptiegedrag en onze levensstijl anders moeten, maar minder dan de helft is ervan overtuigd dat zijn of haar aankoopgedrag een impact heeft op het milieu of de levensomstandigheden van producenten.
Met een waaier aan fairtradeactiviteiten in heel België laten we mensen fair trade ontdekken en willen we benadrukken dat ze met hun individuele aankoop mee een verschil kunnen maken.

Workshops en debatten rond fair fashion, acties om lokale horeca aan te moedigen meer fairtradeproducten te gebruiken en een hackaton waarin jongeren fair trade digitaal willen boosten…
Ook internationale fairtradeproducenten vinden hun weg naar de Belgische campagne. Zo zijn er Marokkaanse vrouwen die hier workshops komen geven over hun ambachtelijke werkwijzen.
Een Ivoriaanse cacaoboer bezoekt Anderlecht om ervaringen uit te wisselen met lokale landbouwers en een delegatie Sri Lankese fairtrade- en bioproducenten zakt af naar België om er contact te leggen met Belgische fairtradeorganisaties en -bedrijven.

___________________________________

* De schrijfwijze ‘Fairtrade’ wordt uitsluitend gebruikt wanneer verwezen wordt naar het Fairtradelabel van Fairtrade Belgium of naar producten die het Fairtradelabel dragen. In alle andere gevallen worden de schrijfwijze ‘fair trade’ of ‘fairtrade-’ gehanteerd.
** Alle cijfers die in dit persbericht worden vermeld zijn afkomstig van deze enquête tenzij anders vermeld.
*** Cijfers afkomstig van Fairtrade Belgium