Fair trade in enkele cijfers

  • De wereldwijde verkoop van Fairtradeverkopen in 2017 is met 8% toegenomen tot bijna 8.5 miljard euro. Dit is goed voor € 178 miljoen euro aan Fairtradepremies voor producentenorganisaties en arbeiders.  [1]
  • In 2017 verbruikte elke persoon die in België woont gemiddeld € 13.57 aan fairtradeproducten. Dit is een verhoging met 6.8% tegenover 2016 toen de gemiddelde consumptie 12.70 euro was. [2]
  • Er zijn meer dan 1500 Fairtradegecertificeerde producten aanwezig op de Belgische markt.
  • 9 op de 10 Belgen (90%) zegt al van eerlijke handel (fair trade) gehoord te hebben. Volgens 84% strookt hun kennis met de opgegeven definitie van eerlijke handel. [3]
  • 62% van de Belgen zijn ervan overtuigd dat fair trade ook voor Europese en Belgische boeren van toepassing zou moeten zijn. [3]
     

[1] Fairtrade International
[2] Berekening  gemaakt door het Trade for Development Centre op basis van informatie gecommuniceerd door de Belgische fairtradeorganisaties en -bedrijven.
[3] Bron: barometer 2018 gerealiseerd door Ivox voor het Trade for Development Centre