Europarlementsleden roepen op tot actie tegen kinderarbeid in cacaosector

De Europese Unie is wereldwijd de grootste chocoladeconsument. In die hoedanigheid wil het Internationale Handelscomité van het Europees Parlement zijn verantwoordelijkheid opnemen.

“Tijdens de goedkeuringsprocedure van de Internationale Cacao Overeenkomst benadrukten verschillende belanghebbenden de problematiek van kinderarbeid op cacaovelden. Gezien we dit als een ernstig probleem beschouwen dat niet over het hoofd mag worden gezien, beslisten we dit in een resolutie op te nemen” zegt rapporteur Vital Moreira.

Deze resolutie, die in maart door het Parlement gestemd wordt, erkent de druk op producenten om de loonkosten laag te houden, maar roept cacaohandelaars, Europese beleidsmakers en consumenten op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het aanpakken van kinderarbeid. Parlementsleden wijzen op de noodzaak van een holistische benadering om eerlijke en duurzame handel te verzekeren.
 

Meer traceerbaarheid voor chocolade

Parlementsleden roepen de Europese Commissie op een wet op te stellen die het effectief mogelijk maakt om cacaoproducten uit kinderarbeid op te sporen en die de partners van de Internationale Cacao Overeenkomst aanzet hun verantwoordelijkheid op te nemen in het verzekeren van traceerbaarheid in de hele bevoorradingsketen.
 

Internationale Cacao Overeenkomst 2010

Eens het Europees Parlement groen licht geeft, zal de Europese Unie de Internationale Cacao Overeenkomst van 2010 formeel goedkeuren. Het gaat om een overeenkomst tussen de wereldleiders van zowel producerende als consumerende landen. Deze nieuwe overeenkomst zal de samenwerking tussen leden versterken, transparantie verhogen en de samenwerking met de privé-sector en het maatschappelijk middenveld uitbreiden.
 

Cacao: cijfers en feiten

West-Afrika produceert 70% van alle cacao ter wereld en stelt 7.5 miljoen mensen te werk in de sector. Cacaozaden extraheren is erg arbeidsintensief aangezien de zaden vaak beschadigd geraken wanneer ze machinaal gesneden worden. De Internationale Arbeidsorganisatie schat dat 215 miljoen kinderen wereldwijd kinderarbeid verrichten. 152 miljoen van hen zijn jonger dan 15. Niet al het werk dat kinderen doen moet geklasseerd worden onder kinderarbeid, maar studies veronderstellen dat sommige kinderen verhandeld worden naar cacaoplantages in Ghana en de Ivoorkust. Enkele Europese Parlementsleden stellen dat het recente conflict in de Ivoorkust de situatie voor de kinderen heeft verergerd.