Enquête verantwoorde consumptie

Het Trade for Development Centre van Enabel volgt de evoluties van fair trade en duurzame handel.
Om een beeld te kunnen schetsen van hoe Belgen denken en staan tegenover verantwoord consumeren liet TDC een enquête uitvoeren door iVOX (juli-augustus 2019).

De enquête probeert de kennis, attitudes, percepties en het aankoopgedrag van de Belgische bevolking in beeld te brengen inzake vijf productcategorieën:

  • Fair trade producten (producten uit eerlijke handel)
  • Ecologische producten
  • Ethische producten
  • Biologische producten
  • Lokale producten


De studie wil de verschillen en overeenkomsten onderzoeken en op zoek gaan naar mogelijke synergieën.  Daarnaast is het de bedoeling om aanbevelingen te formuleren om de Belgische bevolking te sensibiliseren en te stimuleren tot verantwoord consumeren.