Een denkspoor van het Trade for Development Centre

TDC is er voorstander van om de instellingen die zich bezighouden met de certificatie van de actoren/operatoren van eerlijke handel, te erkennen via een accreditatie en een erkenning door de overheid.
Een accreditatie zou betrekking hebben op de vorm: certificatiecapaciteit en bestaan van een klachtensysteem. In België gebeuren de accreditaties door BELAC (EN45011- of IS0 65-norm).
Een erkenning zou betrekking hebben op de inhoud: competentie en kennis om controles uit te voeren op basis van een "fairtrade-bestek".
De erkenning zou verleend worden door de minister van Economische Zaken, op advies van een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ngo's, ministers, fairtradeactoren, …

Een nationale regelgeving (gewijzigd op basis van een eventuele Europese regelgeving) zou de minimumvoorwaarden vastleggen op het vlak van eerlijke handel.
De volgende documenten zouden kunnen dienen als referentie:

  • De internationale definitie van de fairtradebeweging (FINE-definitie).
  • De minimumcriteria voor eerlijke handel, gedefinieerd door het Europees Parlement (Rapport over eerlijke handel en ontwikkeling - 2005/2245(INI)). 
  • De gemeenschappelijke definitie van de belangrijkste Belgische actoren in de sector.

 

Ons idee

Wij pleiten ervoor dat elke operator die in het kader van een handelsactiviteit producten fabriceert, bereidt of invoert op basis van een eerlijke productie- en verkoopmethode, zich moet onderwerpen aan een specifieke controlemethode die ontwikkeld is door de EU-lidstaten, net zoals voor "bio". Die controlemethode gaat uit van minimumvereisten die vastgelegd zijn in een EU-verordening.