Definitie en beginselen

Eerlijke handel is ontstaan uit het besef dat de welvaartskloof tussen rijke en arme bevolkingsgroepen steeds groter wordt en uit de wil om daar iets aan te doen door handel te drijven op een eerlijker manier. Eerlijke handel wil het dus over een andere boeg gooien: betere prijzen betalen en waardige werkomstandigheden creëren voor boeren, ambachtslieden en arbeiders. Eerst lag de focus voornamelijk op de ontwikkelingslanden maar nu ook steeds dichter bij huis, in Europa en België.  

De belangrijkste wereldwijde netwerken van de Fair Trade beweging kwamen tot de volgende definitie van Fair Trade in 2001 :
“Fair Trade is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer gelijkheid in de internationale handel. Het draa¬gt bij aan een duurzame ontwikkeling door het aan¬bieden van betere handelsvoorwaarden aan en het veilig stellen van de rechten van gemarginaliseerde producenten en arbeiders, voornamelijk in het Zuiden.
Fair Trade Organisaties, gesteund door de consument¬en, zijn actief betrokken bij de ondersteuning van pro-ducenten, bij het verhogen van bewustzijn en bij het strijden voor veranderingen van de regels en praktijken van de conventionele internationale handel.”

De 10 beginselen van de eerlijke handel
1. Kansen creëren voor economisch achtergestelde producenten
2. Transparantie en verantwoordelijkheid bevorderen
3. Eerlijke handelspraktijken garanderen
4. Betaling van een eerlijke prijs garanderen
5.  Kinderarbeid en dwangarbeid uitbannen
6. Zich verbinden tot non-discriminatie, zorgen voor gendergelijkheid en economische empowerment van vrouwen, en vrijheid van vereniging
7. Goede arbeidsomstandigheden verzekeren
8. Capaciteitsopbouw, opleidingskansen voor de producenten en de arbeiders creëren
9. Eerlijke handel promoten door informatie te verspreiden
10. Zorg dragen voor het milieu

Bron: World Fair Trade Organization

Meer weten over de beginselen van de eerlijke handel