Definitie

Verschillende organisaties voor eerlijke handel kozen in 2001 voor volgende gemeenschappelijke definitie:

“Eerlijke handel is een commercieel partnerschap dat steunt op dialoog, transparantie en respect, met als doelstelling te komen tot een rechtvaardigere wereldhandel. Eerlijke handel draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden en door de rechten van de producenten en de gemarginaliseerde werknemers te waarborgen, heel speciaal in het zuidelijk halfrond. "

De organisaties voor eerlijke handel (gesteund door de consumenten) verbinden zich er actief toe de opinie te sensibiliseren en campagne te voeren voor veranderingen in de regels en praktijken van de conventionele internationale handel." """""""ezfskdlfksmdlfk