Trade for Development Centre

Het Trade for Development Centre (TDC) wil eerlijke en duurzame handel ondersteunen en verantwoorde consumptie promoten. Daartoe zet TDC in op verschillende pijlers: informatie, sensibilisering en producentensteun in Afrikaanse landen. TDC is een programma van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Voor meer info en de contactgegevens van het Trade for Development Centre-team kan je terecht op onze nieuwe website.