Marktstudies quinoa en tara
Het Trade for Development Centre en het marktstudiebureau Globally Cool voerden samen met de organisatie Autre Terre, die nuttige input gaf over de quinoa- en taraketen, drie marktstudies uit. De resultaten ervan dienen om tara- en quinoacoöperaties te helpen (een betere) toegang te krijgen tot de binnenlandse en internationale markt.
 
In deze studies wordt voor quinoa, tarapoeder en taragom de huidige marktsituatie in kaart gebracht en wordt gekeken naar trends voor de toekomst. Het doel is producenten de nodige info te verschaffen om een goede marketingstrategie uit te werken. 
 
U kan hieronder de drie markstudies (quinoa, tarapoeder en taragom) downloaden. Er is ook een korte samenvatting beschikbaar voor de drie studies samen.
Bekijk ook het filmpje over de trends voor quinoa (Biofach, VS, 2015)