Barometer fair trade in de publieke sector

In het kader van de uitdaging 'Maak van België het Land van de Fair Trade' stelde TDC een aantal criteria op die we willen bereiken tegen 2020. Een daarvan is  dat 80% van de parlementen/ministeries op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau minstens 2 fairtradeproducten moeten consumeren. 

Om een beeld te krijgen van de mening, houding en het aankoopgedrag van de publieke sector deden we in 2017 een onderzoek bij verschillende overheidstanties. De belangrijkste conclusie is dat het heel moeilijk is om data te verkrijgen: 57% van de gecontacteerde instellingen heeft nooit geantwoord, 8% weigerde deel te nemen en 9% gaf aan geen aankoopverantwoordelijke te hebben.

Van de 14 respondenten gaven er 11 aan belang te hechten aan fair trade. Twaalf onder hen zeiden ook effectief fair trade te kopen voor consumptie op de werkvloer.

Hieronder kan u het volledige rapport downloaden en een infografiek die de belangrijkste resultaten bundelt.