TDC biedt steun aan producentengroepen in het Zuiden die actief zijn in fair trade of duurzame handel. Het doel is hen een betere markttoegang bezorgen en hen toe te laten op een duurzame manier meer inkomsten te halen uit hun productie. De steun kan verschillende vormen aannemen, die al dan niet worden gecombineerd.

Financieel

TDC biedt financiële steun aan die kan worden ingezet op verschillende vlakken:

- Versterking van de organisatie, bijvoorbeeld trainingen in management
- Strategische marketing en communicatie, bijvoorbeeld deelname aan beurzen
- Technische en productionele vaardigheden van de producenten en de organisaties: productontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de producten

TDC beheert een fonds van € 4.480.000. In de periode 2014-2017 werden 52 subsidies toegekend in 16 landen.

Coaching in marketing en financial & business management

Daarnaast coacht TDC producentenorganisaties in zowel marketing als business en financial management. De coaching is volledig op maat van de begunstigde organisatie en aangepast aan hun niveau en noden. 

Het marketingcoaching programma bestaat uit verschillende modules en is bedoeld om producenten te begeleiden in strategische marketing, promotie en verkoop. In 2016 coachte TDC 22 ondernemingen op vlak van marketing, voor een budget van  562.450 euro. 

TDC biedt ook coaching aan voor de organisationele en financiële aspecten van de organisatie: dit kan gaan van de berekening van de kostprijs, het uitwerken of verbeteren van het business plan en/of risicoanalyses.

  • Lees meer

Marktinformatie

Tenslotte tracht TDC producentenorganisaties te voorzien in marktinformatie die hen kan helpen hun organisatie (beter) te positioneren. Dit doen we door eigen marktstudies uit te voeren en nuttige info ter beschikking te stellen.