Financiële steun
 
 
De activiteiten die TDC kan (co)financieren zijn de volgende:
 • Capaciteitsversterking
  De capaciteiten van de producenten en hun organisaties verbeteren op het vlak van management en beheer van de productcyclus (productie, verwerking en verkoop).
 • Kwaliteitsverbetering
  Systemen implementeren om de kwaliteit te verbeteren en te controleren.
 • Deelname aan handelsbeurzen.
  Producten voorstellen op lokale, regionale of Europese handelsbeurzen. Eens de producten en diensten klaar zijn, moeten ze nog voorgesteld worden aan potentiële klanten. Handelsbeurzen zijn hiervoor goede communicatie-instrumenten
 • Certificering.
  Activiteiten implementeren waarmee de producentenorganisaties toegang krijgen tot certificering, inclusief dekking van de kosten van de eerste certificering.
 • Productontwikkeling.
  Producten aanpassen/ontwikkelen bestemd voor de lokale, regionale en internationale markten.
 • Marktstudies.
  De beoogde afzetmarkt(en) leren kennen, zowel op lokaal niveau als voor de kleine of grote export alvorens nieuwe productgamma’s of diensten te creëren. Ook haalbaarheidsstudies kunnen worden gefinancierd.
 • Company matching 
  Producenten en opkopers in contact brengen, zowel op lokaal, regionaal als op internationaal niveau (Europa).
 • Integratie in complementaire handelsactiviteiten
  Voorbeeld: integratie van de producentenorganisaties in koolstofcompensatieprogramma’s.
Financieringsmodaliteiten
 
TDC werkt met projectoproepen om producentenorganisaties te selecteren. De duur van het project varieert van 1 tot 3 jaar, afhankelijk van de projectoproepen. 
 
Het TDC-financieringsprogramma bestaat sinds xxx. In 2016 werden een aantal veranderingen doorgevoerd met als doel de producentenorganisaties nog beter te kunnen begeleiden in hun evolutie en groeimogelijkheden.
 • Tot 2016 schommelde het jaarlijkse bedrag dat door TDC  werd toegekend aan een project tussen € 10.000 en € 70.000, alle belastingen inbegrepen. Sinds 2016 schommelt het jaarlijks bedrag tussen € 50.000 en € 100.000 omdat de selectiecriteria strenger zijn geworden.
 • Tot 2016 subsidieerde BTC maximum 75 % van het totaalbedrag van het voorgestelde project. De begunstigde cofinancierde het resterende deel. Sinds 2016 kan de financiering van TDC oplopen tot 90 % van het totaalbedrag. Wel werden de selectiecriteria strikter: de producentenorganisatie moet gecontroleerde rekeningen van de twee voorgaande jaren kunnen voorleggen en moet bewijs kunnen leveren dat het in het verleden reeds succesvol een project uitvoerde ter waarde van 50 % van het aan TDC gevraagde bedrag. Dit doen we om te kunnen inschatten of de organisatie klaar is om het voorgestelde project effectief uit te voeren.
 • Tot 2016 kon maximum 10 % van de financiering verleend door TDC gebruikt worden voor de financiering van materiaal. Als de kandidaat een privéonderneming was, konden geen materiaalkosten worden ingebracht. Sinds 2016 ligt deze limiet van 10 % niet meer vast, maar de financiële duurzaamheid (blijft een sleutelelement bij de evaluatie van de projecten door de jury. Er wordt met andere woorden door de jury beoordeeld of de producentenorganisatie de investering zal kunnen (blijven) dragen in de periode die volgt na de TDC-financiering. 
 • Privéondernemingen met winstoogmerk kunnen sinds 2016 niet meer worden geselecteerd, behalve als ze voor meer dan 50 % in handen zijn van de producentenorganisatie.
 • Tot 2016 kon maximum 5 % van de totaalkost van het project toegekend worden als reserve voor onvoorziene omstandigheden. Sinds 2016 beschikt de begunstigde contractant over beheerskosten die 7 % bedragen van de subsidieerbare uitgaven. Er moet geen verantwoording worden afgelegd voor het gebruik van deze beheerskosten.

Interventieketens

In overeenstemming met  de andere actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking identificeerde TDC verschillende waardeketens in termen van marktpotentieel en het potentieel om de levensomstandigheden voor de kleine producenten te verbeteren:

 • Groenten en peulvruchten
 • Vruchten
 • Noten
 • Aromatische en geneeskrachtige planten
 • Goud en edele metalen
 • Cacao
 • Koffie
 • Toerisme