Pedagogisch materiaal

Vele organisaties zijn actief op het gebied van eerlijke handel en/of duurzame landbouw. Op de volgende pagina’s vind je een selectie van het overzicht van de bestaande materialen voor lagere en middelbare scholen.

Voor de uitleen van bepaalde materialen, kan je ook terecht in de provinciale documentatiecentra van Kleur Bekennen. Zij verlenen ook subsidies aan scholen om projecten op te zetten in het kader van ‘Wereldburgerschap’. Neem een kijkje op hun website .