Trade for Development Centre
(c) Dieter Telemans - Senegal

Het Trade for Development Centre (TDC) is een programma van BTC, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.
Wij geloven dat eerlijke en duurzame handel een instrument is voor armoedevermindering en voor duurzame ontwikkeling van kleine producenten in ontwikkelingslanden. We werken rond drie grote thema's: